SAVAREZ S50LM σέτ χορδές ηλεκτρικής κιθάρας 010

8,50

E-1   .010 plain
B-2   .013 plain
G-3  .018 plain
D-4  .030 round wound
A-5  .042 round wound
E-6  .052 round wound

Κατηγορίες: ,

Περιγραφή