Μαγνήτες & Εξαρτήματα εγχόρδων

Επιχρωμιωμένη με έξι βαγονάκια block-style Περιλαμβάνονται βίδες ρύθμισης (intonation και ύψους) και ελατήρια Διαστάσεις: 3,93” (9,982cm) x 3,148” (7,996cm) Με 4 τρύπες εγκατάστασης Απόσταση ανάμεσα στις τρύπες 0,866” (2,2cm) περίπου.    Τιμή : 15 euro                                                        

JIN HO σετ κλειδιά ακουστικής κιθάρας

 

 

                                                                price: 12 euro

προεύλευση : κορέα